خلاصه عبقات الانوار : حدیث تشبیه

  • خلاصه عبقات الانوار : حدیث تشبیه
خلاصه عبقات الانوار : حديث تشبيه
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:خلاصه عبقات الانوار: حديث تشبيه/ تاليف حامدحسين هندي ؛ تلخيص و تعريب از علي ميلاني ؛ ترجمه مرتضي نادري.
مشخصات نشر:تهران: نبا، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري:[۴۵۶] ص.
شابك:۵۶۰۰۰ ريال 978-964-8323-58-0
يادداشت:كتاب حاضر به نفحات الازهار في خلاصه عبقات الانوار... معروف مي باشد كه خلاصه اي از عبقات الانوار... نوشته حامدحسين الكهنوي است كه خود رديه اي است بر تحفه الاثني عشريه عبدالعزيز دهلوي.
يادداشت:كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر:التحفه الاثني عشريه. شرح.
عنوان ديگر:عيفات الانوار في اثبات الامامه الائمه اطهار. فارسي. برگزيده.
عنوان ديگر:نفحات الازهار في خلاصه عبقات الانوار في الرد علي التحفه الاثني عشريه. فارسي. برگزيده.
موضوع:علي بن ابي طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- اثبات خلافت -- احاديث
موضوع:دهلوي، عبدالعزيز بن احمد، ۱۱۵۹ - ۱۲۲۹ق. التحفه الاثني عشريه -- نقد و تفسير.
موضوع:شيعه -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع:احاديث خاص ( تشبيه)
رده بندي ديويي:۲۹۷/۴۱۷
رده بندي كنگره:BP۲۱۲/۵/د۹ت۳۰۲۱۳ ۱۳۸۶
شناسه افزوده:حسيني ميلاني، سيدعلي، ۱۳۲۶ -
شناسه افزوده:نادري، مرتضي، ۱۳۵۳ -، مترجم
شناسه افزوده:ميرحامدحسين كنتوري، ۱۸۳۰ - ۱۸۸۸م.
شناسه افزوده:دهلوي، عبدالعزيزبن احمد، ۱۱۵۹ - ۱۲۳۹ق. . التحفه الاثني عشريه . شرح
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
شماره كتابشناسي ملي:۱۰۲۶۷۹۱
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ پيش در آمد؛ سخن نويسنده عبقات، علّامه مير حامد حسين؛ سخن دهلوي، نويسنده تحفه اثناعشريّه، در ردّاستدلال به حديث «تشبيه» براي اثبات امامت اميرالمؤمنين عليه السلام؛ سند حديث تشبيه؛ نام مشهورترين راويان و ناقلان حديث تشبيه؛ پاسخ به سخنان دهلوي پيرامون سند حديث تشبيه؛ دلالت حديث تشبيه؛ ستيز با حديث تشبيه ، به وسيله احاديث ساختگيِ تشبيه شيخين به پيامبران و ابطال آن؛ شبهات دهلوي پيرامون دلالت حديث به افضليّت؛ ابطال پندارهاي دهلوي در اثبات برابري خلفاي سه گانه با پيامبران؛ ملحق حديث تشبيه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9536
LCC
BP212/5/د9ت30213 1386
DDC
297/417
National bibliography numbers
1026791
Cost View
رایگان
ISBN
9789648323580
Year of publication
Book Version
3