فقط به خاطر تو ... Popular

  • فقط به خاطر تو ...
فقط به خاطر تو
مشخصات كتاب:
سرشناسه : خداميان آراني، مهدي، ۱۳۵۳ -
عنوان و نام پديدآور : فقط به خاطر تو / مهدي خداميان آراني.
مشخصات نشر : تهران: نهاد كتابخانه هاي عمومي كشورموسسه انتشارات كتاب نشر؛ قم: وثوق ، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۷۶ص.؛ ۱۴×۲۱س م.
فروست : ايستگاه مطالعه.دين. احاديث و روايات.
شابك : ۲۰۰۰۰ريال : 978-600-6941-16-5
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : چاپ قبلي: وثوق، ۱۳۸۹(انتظار فهرستنويسي).
يادداشت : عنوان روي جلد : فقط به خاطر تو : آثار اخلاص در عمل .
يادداشت : كتابنامه : ص. ۷۴ - ۷۶.
عنوان روي جلد : فقط به خاطر تو : آثار اخلاص در عمل .
موضوع : اخلاص
موضوع : اخلاص -- احاديث
موضوع : نثر فارسي--قرن ۱۴
شناسه افزوده : نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور. موسسه انتشارات كتاب نشر
رده بندي كنگره : BP۲۵۰/۶ /خ۳۴ف۷ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۶۳۲
شماره كتابشناسي ملي : ۳۰۸۹۰۲۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ به به! چه عمل زيبايى!؛ راهى براى كشف اخلاص؛ مى خواهم همه اين را بدانند؛ لباس گران قيمت بر تن خورشيد؛ مهر «باطل شد» كجاست؟؛ نمى توانى خدا را فريب بدهى!؛ من از رياكار بيزار هستم!؛ چه كس بيش از من ضرر كرده است؟؛ كارى كوچك امّا بزرگ؛ من بهترين شريك هستم!؛ آيا مى دانى اينجا چه خبر است؟؛ من در انتظار تعريف تو نيستم؛ كسانى كه حكمت را مى خواهند بشتابند!؛ خدا با كسى شوخى ندارد؛ مردم را بيش از خدا قبول داشت؛ شيطانى كه خيلى زيرك است؛ آن كه بااخلاص است، شجاع است؛ شهيدى كه در آتش جهنّم افتاد؛ اشك در چشم خورشيد مدينه؛ من مى خواهم خوشحال باشم؛ هشدار! از اين شخص بترسيد؛ خدا بايد از تو تعريف كند؛ استاد شما هستم و شاگرد او !؛ چه جمعيّتى با من نماز مى خوانند؛ خدايا، با عشق رياست چه كنم؟؛ كاش تو هم يك نويسنده بودى!؛ پدرم به ديدنم آمده است.؛ منابع؛ نويسنده، كتب، ناشر
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9420
LCC
BP250/6 /خ34ف7 1391
DDC
297/632
Cost View
رایگان
ISBN
9786009441516
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
3