زندگینامه مشاهیر ایران و جهان (1-20) محبوب

  • زندگینامه مشاهیر ایران و جهان (1-20)
زندگينامه مشاهير ايران و جهان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳90
عنوان و نام پديدآور : زندگينامه مشاهير ايران و جهان/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
مشخصات نشر ديجيتالي: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان - ۱۳90.
مشخصات ظاهري : [90۱۸] ص.: مصور.
يادداشت : عنوان روي جلد: زندگينامه مشاهير ايران و جهان : دانشمندان - شاعران - نويسندگان....
يادداشت : كتابنامه: ص. [90۱۸].
عنوان روي جلد : زندگينامه مشاهير ايران و جهان : دانشمندان - شاعران - نويسندگان....
موضوع : سرگذشتنامه -- مجموعه ها
رده بندي كنگره : CT۲۰۳ /ف۲۸ و۶۷ ۱۳۸۵
رده بندي ديويي : ۹۲۰/۰۲

عناوين اصلي كتاب شامل:
آمار؛ ارتباطات؛ اقتصاد؛ خادمان فرهنگي و خيرين؛ پيشگامان دانش كامپيوتر؛ جامعه مهندسين؛ حسابداري؛ رياضيات و هندسه؛ زيست شناسي؛ شيمي؛ عالمان و دانشمندان؛ علوم صنعتي؛ علوم طبيعي؛ علوم غريبه؛ فيزيك؛ مترجمين قرآن؛ محدث؛ مديريت؛ نجوم؛ نويسندگي؛ سياست؛ قرآن؛ قهرمانان ورزشي؛ تدريس؛ حديث؛ پزشكي؛ عرفان؛ تبليغ؛ سران فرق و مذاهب؛ اصول فقه؛ شعر؛ اخلاق و عرفان نظري؛ واقفان؛ جامعه شناسي؛ جغرافيا، باستان شناسي؛ كشاورزي؛ رجال و تراجم؛ دانشمند؛ كلام، اديان، مذاهب؛ روزنامه نگاري؛ شهدا و ايثارگران؛ الهيات و معارف اسلامي؛ قضاوت، حقوق، علوم سياسي؛ روانشناسي ، علوم تربيتي؛ تاريخ؛ صنعتگران؛ فلسفه - منطق؛ ادبيات و كتاب؛ فقه؛ هنر؛ محقق