دانستنی های امام رضا علیه السلام ( دانستنی های رضوی 2 )

  • دانستنی های امام رضا علیه السلام ( دانستنی های رضوی 2 )
دانستنيهاي حضرت امام رضا عليه السلام (دانستنيهاي رضوي 2)
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:دانستنيهاي حضرت امام رضا عليه السلام (دانستنيهاي رضوي 2)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
موضوع : چهارده معصوم -- دانستنيها
موضوع : علي بن موسي (ع )، امام هشتم ، ۲۰۳ - ۱۵۳ق .
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگينامه؛ احاديث؛ مناظرات؛ حكايات؛ كرامات؛ اشعار؛ كتاب شناسى؛ كتابخانه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
87
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format EPUB
Book Version
3