اصول دين در پرتو نهج البلاغه Popular

  • اصول دين در پرتو نهج البلاغه
اصول دين در پرتو نهج البلاغه
مشخصات كتاب:
سرشناسه : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ق ۴۰
عنوان قراردادي : [نهج البلاغه برگزيده
عنوان و نام پديدآور : اصول دين در پرتو نهج البلاغه گردآوري و ترجمه محمدباقر بهبودي مشخصات نشر : [تهران : بنياد نهج البلاغه
وزارت ارشاد اسلامي اداره كل تبليغات و انتشارات ۱۳۶۲.
مشخصات ظاهري : ص ۷۱
شابك : بها:۶۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : به مناسبت سومين كنگره هزاره نهج البلاغه يادداشت : "شماره خطبه ها و كلماتي كه در اين مجموعه آمده است به ترتيب نهج البلاغه يي است كه دكتر صبحي صالح به چاپ رسانده است
يادداشت : عربي -- فارسي عنوان ديگر : نهج البلاغه موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- خطبه ها
موضوع : اصول دين شناسه افزوده : بهبودي محمدباقر، ۱۳۰۸ - ، گردآورنده و مترجم شناسه افزوده : ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اداره كل تبليغات و انتشارات رده بندي كنگره : BP۳۸/۰۴۲‭/ب ۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۱۵
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۶۲-۲۹۱۶
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ مقتطف من كلامه في التوحيد؛ مقتطف من كلامه في الرساله الالهيه؛ مقتطف من كلامه في الامامه؛ مقتطف من كلامه في العدل؛ مقتطف من كلامه في المعاد؛ پاورقي