شرح نهج البلاغه آشتیانی

  • شرح نهج البلاغه آشتیانی
شرح نهج البلاغه (ناصر مكارم شيرازي)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق.
عنوان قراردادي : نهج البلاغه فارسي - عربي عنوان و نام پديدآور : نهج البلاغه با ترجمه گويا و شرح فشرده زيرنظر مكارم شيرازي به قلم محمدجعفر امامي محمدرضا آشتياني
مشخصات نشر : قم مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع ، ۱۳۷۷ - ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهري : ۳ج.
شابك : (دوره ‭‬ 964-6632-05-x‬ ؛ ۱۶۰۰۰ريال(ج ۱، چاپ يازدهم) ؛ ۱۸۰۰۰ريال:ج ۱، چاپ دوازدهم ‭‬ 964-6632-06-8‬ ؛ ۲۱۰۰۰ريال:ج ۲، چاپ دوازدهم ‭‬ 964-6632-07-6‬ ؛ (ج ۳ ‭‬ 964-6632-08-4‬
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد دوم ۱۳۷۷
يادداشت : ج.۱(چاپ يازدهم ۱۳۷۷)
يادداشت : ج ۱-۳ (چاپ دوازدهم ۱۳۷۹)
مندرجات : ج ۱. .-- ج ۲. خطبه هاي ۱۰۱ تا ۲۴۰ .-- ج ۳. نامه ها و سخنان حكمت آميز
موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- خطبه ها.
موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- نامه ها.
موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق -- كلمات قصار.
موضوع : علي بن ابي طالب ع ، امام اول ۲۳ قبل ازهجرت - ۴۰ق نهج البلاغه -- فهرستها.
شناسه افزوده : مكارم شيرازي ناصر،۱۳۰۵- .
شناسه افزوده : امامي جعفر، ۱۳۲۲ - ، مترجم شناسه افزوده : آشتياني محمدرضا، ۱۳۱۱ - ، مترجم شناسه افزوده : مدرسه الامام علي بن ابي طالب ع
رده بندي كنگره : ‭BP۳۸ /۰۴۱ ‬‭۱۳۷۷خ
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۱۵
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۸-۲۲۰۰

عناوين اصلي كتاب شامل:
خطبه ها