نگاهي به مقام حضرت زينب ( سلام الله عليها ) Popular

  • نگاهي به مقام حضرت زينب ( سلام الله عليها )
نگاهي به مقام حضرت زينب سلام الله عليها
مشخصات كتاب:
سرشناسه : انصاريان، حسين، ۱۳۲۳ -
عنوان و نام پديدآور : نگاهي به مقام حضرت زينب سلام الله عليها/مولف حسين انصاريان.
مشخصات نشر : قم: دارالعرفان، ۱۳۸۸.
مشخصات ظاهري : ۳۶ص.؛س.م۹×۱۹/۵
شابك : 978-964-2939-28-2:۳۵۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
موضوع : زينب(س) بنت علي (ع)، ۶ - ۶۲ق.
رده بندي كنگره : BP۵۲/۲ /ز۹ ن۷۶ ۱۳۸۸.
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۷۴
شماره كتابشناسي ملي : ۱۹۴۸۲۳۳
ص: 1


عناوين اصلي كتاب شامل:
سخن ناشر؛ قانون وراثت و حضرت زينب سلام الله عليها؛ دانش زينب كبري سلام الله عليها؛ حماسة زينب كبري سلام الله عليها؛ حكومت الهي زينب كبري سلام الله عليها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
762
LCC
BP52/2 /ز9 ن76 1388.
DDC
297/974
National bibliography numbers
1948233
Cost View
رایگان
ISBN
964293928
Year of publication
Book Version
3