شناخت کلی سوره های قرآن کریم

  • شناخت کلی سوره های قرآن کریم
شناخت كلى سوره‌هاى قرآن كريم
مشخصات كتاب:
‏سرشناسه : بيستوني محمد، ‏‌۱۳۳۷ -‏
‏عنوان و نام پديدآور : شناخت كلي سوره‌هاي قرآن كريم/ به اهتمام محمد بيستوني.
‏مشخصات نشر : قم: بيان جوان‏ ۱۳۹۱.‬
‏مشخصات ظاهري : ‏ ۱۳۳] ص.‬؛ ۵/۸×۱۲ س‌م.
‏فروست : ... مجموعه كتاب‌هاي قرآن و مهارت‌هاي زندگي؛ ۱۳.
‏شابك : ‏‌‭978-600-228-029-9‮‬‬‬
‏وضعيت فهرست نويسي : فاپا
‏يادداشت : چاپ قبلي : بيان جوان ، ۱۳۸۴ ( ۱۱۸ص. ).
‏يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۲۶]- [۱۳۳].
‏موضوع : قرآن -- سوره‌ها و آيه‌ها -- نام‌ها
‏موضوع : قرآن -- سوره‌ها و آيه‌ها، خواص
‏رده بندي كنگره : ‏‌‬‮‭‬‮‭BP۷۱/۲‏‌‬‮‭‬‮‭/ب۹ش۹ ۱۳۹۱
‏رده بندي ديويي : ‏‌‬‮‭۲۹۷/۱۵۶
‏شماره كتابشناسي ملي : ‎۲‎۳‎۳‎۵‎۰‎۲‎۸
عناوين اصلي كتاب شامل:
اَلاِْهْداءِ؛ شماره 1؛ شماره 2؛ شماره 3؛ شماره 4؛ شماره 5؛ شماره 6؛ شماره 7؛ شماره 8؛ شماره 9؛ شماره 10؛ شماره 11؛ شماره 12؛ شماره 13؛ شماره 14؛ شماره 15؛ شماره 16؛ شماره 17؛ شماره 18؛ شماره 19؛ شماره 20؛ شماره 21؛ شماره 22؛ شماره 23؛ شماره 24؛ شماره 25؛ شماره 26؛ شماره 27؛ شماره 28؛ شماره 29؛ شماره 30؛ شماره 31؛ شماره 32؛ شماره 33؛ شماره 34؛ شماره 35؛ شماره 36؛ شماره 37؛ شماره 38؛ شماره 39؛ شماره 40؛ شماره 41؛ شماره 42؛ شماره 43؛ شماره 44؛ شماره 45؛ شماره 46؛ شماره 47؛ شماره 48؛ شماره 49؛ شماره 50؛ شماره 51؛ شماره 52؛ شماره 53؛ شماره 54؛ شماره 55؛ شماره 56؛ شماره 57؛ شماره 58؛ شماره 59؛ شماره 60؛ شماره 61؛ شماره 62؛ شماره 63؛ شماره 64؛ شماره 65؛ شماره 66؛ شماره 67؛ شماره 68؛ شماره 69؛ شماره 70؛ شماره 71؛ شماره 72؛ شماره 73؛ شماره 74؛ شماره 75؛ شماره 76؛ شماره 77؛ شماره 78؛ شماره 79؛ شماره 80؛ شماره 81؛ شماره 82؛ شماره 83؛ شماره 84؛ شماره 85؛ شماره 86؛ شماره 87؛ شماره 88؛ شماره 89؛ شماره 90؛ شماره 91؛ شماره 92؛ شماره 93؛ شماره 94؛ شماره 95؛ شماره 96؛ شماره 97؛ شماره 98؛ شماره 99؛ شماره 100؛ شماره 101؛ شماره 102؛ شماره 103؛ شماره 104؛ شماره 105؛ شماره 106؛ شماره 107؛ شماره 108؛ شماره 109؛ شماره 110؛ شماره 111؛ شماره 112؛ شماره 113؛ شماره 114؛ مقدمه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7358
LCC
‮ ‮ BP71/2 ‮ ‮ /ب9ش9 1391
DDC
‮ 297/156
National bibliography numbers
2335028
Cost View
رایگان
ISBN
9786002280299
Year of publication
Book Version
3