وضوی پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم )

  • وضوی پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم )
وضوي پيامبر
مشخصات كتاب:
سرشناسه : شهرستاني علي عنوان و نام پديدآور : وضوي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم جستاري روايي و فقهي در چگونگي وضو... و چگونگي اختلاف در وضو/ تاليف علي شهرستاني مترجم حسين صابري مشخصات نشر : مشهد: عروج انديشه ۱۳۷۷.
مشخصات ظاهري : ص ۴۱۵
شابك : 964-91941-0-X‬۱۲۰۰۰ريال يادداشت : عنوان اصلي وضوآ النبي ص .
يادداشت : عنوان روي جلد: وضوآ النبي وضوي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم وارسي اختلافهاي مذهبي در كيفيت وضو.
يادداشت : كتابنامه ص [۳۹۹] - ۴۱۵؛ همچنين به صورت زيرنويس عنوان روي جلد : وضوآ النبي وضوي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم وارسي اختلافهاي مذهبي در كيفيت وضو.
عنوان ديگر : وضوآ النبي وضوي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم وارسي اختلافهاي مذهبي در كيفيت وضو
موضوع : وضو -- تاريخ موضوع : فقه تطبيقي شناسه افزوده : صابري حسين ۱۳۴۵ - ، مترجم رده بندي كنگره : BP۱۸۵/۵‭/ش ۹و۶۰۴۱ ۱۳۷۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۵۲
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۷۸-۵۷۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ درآمد؛ بخش اول :وضو در روزگار پيامبر(ص ) و خليفگان .؛ بخش دوم : وضو در دوران اموى و عباسى؛ كتابنامه؛ پي نوشتها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
711
LCC
BP185/5 /ش 9و6041 1377
DDC
297/352
National bibliography numbers
م 78-577
Cost View
رایگان
ISBN
964919410
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
3