دانستنی های بارداری و تولد

  • دانستنی های بارداری و تولد
دانستنيهاي باداري و تولد
مشخصات كتاب:
شماره بازيابي: ۵۱-۹۴۶۶
وضعيت نمايه سازي: قبلي
شماره كتابشناسي ملي: ‫‬‭م۸۴-۲۴۰۶۶‬
پديدآور: عسگري سيريزي، هما
عنوان و نام پديدآور: بررسي آگاهي زنان متأهل در سنين باروري مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان بيمارستان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران از روشهاي پيشگيري از بارداري فوريتي در پائيز سال ۱۳۸۳ [پايان نامه ]/ نگارش هما عسگري سيريزي ؛ استاد راهنما منير عشوري ؛ استاد مشاور مرضيه نجومي
مقطع و رشته تحصيلي: ‫(دكتراي عمومي): پزشكي ‬
محل و سال اخذ مدرك: تهران، ۱۳۸۴
نام دانشگاه/ پژوهشگاه: دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران. دانشكده پزشكي
مشخصات ظاهري: ۷۸ ورق: جدول، نمودار، پرسشنامه
يادداشت: چكيده: فارسي - انگليسي
يادداشت: كتابنامه: ص. ۷۵
شناسه افزوده: عشوري، منير، استاد راهنما
شناسه افزوده: نجومي، مرضيه، استاد مشاور
توصيفگر: زنان
متاهل
پيش گيري از بارداري
بارداري
شناخت
توصيفگر: تهران
ايران
چكيده: با توجه به پر اهميت شدن پيشگيري از بارداري فوريتي در دنيا و انجام بسياري از مطالعات و پژوهشها پيرامون مكانيسم نحوه، منافع،مضرات، كفايت و حتي آگاهي سنجي خانواده ها از پيشگيري از باداري فوريتي ميزان آگاهي گروهي از زنان متأهل در اين زمينه ارزيابي شده است. در اين مطالعه مقطعي ۲۰۰ خانم متأهل در سنين باروري (۱۵-۵۵ سال) مراجعه كننده به درمانگاههاي زنان بيمارستانهاي حضرت رسول اكرم (ص) اكبرآبادي، و فيروزگر در پائيز ۱۳۸۳ از نظر ميزان آگاهي از روشهاي پيشگيري از بارداري فوريتي مورد بررسي قرار گرفته اند.
ميانگين سني خانمهاي مورد بررسي ۸۷/۲۵ سال بود. از ۲۰۰ خانم مورد مطالعه، تنها ۸۰ نفر ذكر كرده اند كه روشي به نام پيشگيري از بارداري فوريتي را شنيده اند. و تنها ۳۲ نفر اطلاع صحيح از نحوه مصرف ocp در پيشگيري از بارداري فوريتي را داشته اند و تنها ۱۴ نفر نحوه استفاده صحيح از iud را بعد از مقاربت مي دانستند. بنابراين توصيه مي شود تا با آموزش و برگزاري جلسات آموزشي جمعيت در معرض خطر و به خصوص آموزش دختران در دبيرستانهاي سعي در افزايش سطح آگاهي جمعيت در معرض خطر كرد تا از بروز عوارض بعدي سقطهاي عمدي جلوگيري به عمل آيد.
عناوين اصلي كتاب شامل:
دانستنيهاي بارداري؛ جلوگيري از ناباروري؛ بهار فصل خوبي براي بچه دار شدن نيست؛ نكاتي براي بارداري سالم؛ ميزان آمادگي خود را براي بچه دار شدن، ارزيابي كنيد؛ آيا براي بچه دار شدن آماده هستيد؟؛ بارداري بعد از 35 سالگي؛ متوقف كردن روشهاي جلوگيري از بارداري؛ برنامه ريزي براي بارداري
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
68
National bibliography numbers
م84-24066
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2