دانستنی های امام هادی علیه السلام

  • دانستنی های امام هادی علیه السلام
دانستنيهاي حضرت امام هادي عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1388
عنوان و نام پديدآور: دانستنيهاي حضرت امام هادي عليه السلام / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: علي بن محمد(ع)، امام دهم، ۲۱۲ - ۲۵۴ق. -- داستان.
موضوع: دانستنيها -- قرن ۱۴.
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگاني؛ فضائل؛ سيره؛ اصحاب؛ معجزات؛ سخنان؛ داستان؛ شعر؛ سامرا؛ شهادت؛ زيارت؛ كتابشناسي