دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام

  • دانستنی های امام حسن عسکری علیه السلام
دانستنيهاي حضرت امام حسن عسكري عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1388
عنوان و نام پديدآور: دانستنيهاي حضرت امام حسن عسكري عليه السلام / واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري: نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: چهارده معصوم -- دانستنيها
موضوع: حسن بن علي (ع )، امام يازدهم ، ق ۲۶۰ - ۲۳۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
زندگاني؛ سيره؛ فضائل؛ جايگاه علمي و هدايتي؛ امامت؛ سخنان؛ معجزات؛ اصحاب؛ داستان؛ شعر؛ شهادت؛ پرسش و پاسخ؛ زيارتنامه؛ سامرا؛ در رسانه و اينترنت؛ كتابشناسي