فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی Popular

  • فرهنگ لغت ایتالیایی به فارسی
فرهنگ لغت ايتاليايي به فارسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390
عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت ايتاليايي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع : فارسي -- واژه نامه ها -- چندزبانه.
موضوع : ايتاليايي -- مكالمه و جمله سازي -- چندزبانه.
موضوع : فارسي -- مكالمه و جمله سازي -- ايتاليايي
عناوين اصلي كتاب شامل:
A؛ B؛ C؛ D؛ E؛ F؛ G؛ H؛ I؛ J؛ K؛ L؛ M؛ N؛ O؛ P؛ Q؛ R؛ S؛ T؛ U؛ V؛ X؛ Y؛ Z
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2955
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2