اشعار قرآنی

  • اشعار قرآنی
اشعار قرآني
مشخصات كتاب:
سرشناسه :مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ،1388
عنوان و نام پديدآور:اشعار قرآني/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳88.‬
مشخصات ظاهري :نرم افزار تلفن همراه و رايانه
وضعيت فهرست نويسي :فيپا
يادداشت : كتابنامه : ص . [30] - 35.
توصيفگر : شعرا
توصيفگر : شعر
توصيفگر : قرآن
عناوين اصلي كتاب شامل:
ناصر خسرو؛ فردوسى؛ سعدى؛ مولانا؛ سيف فرغانى؛ شيخ محمود شبسترى؛ حافظ؛ جامى؛ شيخ بهايى؛ پروين اعتصامى
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
2675
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2