روضات الجنات في احوال العلماء و السادات Popular

  • روضات الجنات في احوال العلماء و السادات
روضات الجنات في احوال العلماء و السادات
اشارة:
سرشناسه : خوانساري، محمد باقر بن زين العابدين، 1226-1313ق.
عنوان و نام پديدآور : روضات الجنات في احوال العلماء و السادات/ تاليف محمدباقر الموسوي الخوانساري الاصبهاني.
مشخصات نشر : بيروت - لبنان - دارالاحياء التراث العربي
مشخصات ظاهري : 8 ج
يادداشت : عربي.
يادداشت : كتابنامه.
يادداشت : نمايه.
موضوع : اسلام -- سرگذشتنامه و كتابشناسي
موضوع : شيعه -- سرگذشتنامه و كتابشناسي
موضوع : مجتهدان و علما
موضوع : سادات ( خاندان ).
رده بندي كنگره: ‫‬‭BP۲۱ ‫‬‭/خ۹ر۹۰۴۱ ۱۳۰۰ي
رده بندي ديويي: ‫‬‭۲۹۷/۹۲
شماره كتابشناسي ملي:‭۵۵۳۱۵
توضيح : اين كتاب كه در بين علماء و محققان از جايگاه والائي برخوردار است. در ذكر علماء و زندگي نامه، اساتيد، شخصيت، شاگردان و علم آنها و نكات قابل توجه ديگري در خصوص زندگي علماء و مترجمين مي باشد و در واقع دايرة المعارفي در مورد جميع علماء است، كه از مسائل مختلف در احوال علماء بحث كرده و از همه علماء به خصوص كساني كه شهرت كمي نيز دارند، در اين كتاب بحث شده است. كتاب حاضر بر اساس حروف الفبا تنظيم شده و در ترجمه هر شخص اسم شبيه به آن شخص را هم آورده است و در پايان هر جلد فهرست اعلام، اوطان و فهرست عامه را نيز آورده است.
ص: 1
هذا الكتاب ...:
المجلد 1؛ المجلد 2؛ المجلد 3؛ المجلد 4؛ المجلد 5؛ المجلد 6؛ المجلد 7؛ المجلد 8
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
9
Digital number
16245
LCC
BP21 ‫ /خ9ر9041 1300ي
DDC
297/92
National bibliography numbers
55315
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1