لذت و شادکامی : درآمدی بر لذت از دیدگاه اسلام با رویکرد روانشناسی مثبت گرا

  • لذت و شادکامی : درآمدی بر لذت از دیدگاه اسلام با رویکرد روانشناسی مثبت گرا
لذت و شادكامي : درآمدي بر لذت از ديدگاه اسلام با رويكرد روانشناسي مثبت‌گرا
مشخصات كتاب:
سرشناسه:عباسي، مهدي، ۱۳۵۶ -
عنوان و نام پديدآور:لذت و شادكامي [كتاب]: درآمدي بر لذت از ديدگاه اسلام با رويكرد روانشناسي مثبت‌گرا/ مهدي عباسي ؛ زيرنظر عباس پسنديده؛ ويراستار سيدمحمد دلال‌موسوي؛ [براي] پژوهشكده اخلاق و روانشناسي اسلامي پژوهشگاه قرآن و حديث.
مشخصات نشر:قم : موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري:۱۸۴ص.؛
فروست:مطالعات حديث و روانشناسي؛ ۱۱.
شابك:۴۰۰۰۰ ريال‌978-964-493-637-1 :
وضعيت فهرست نويسي:فاپا
يادداشت:عنوان روي جلد: لذت و شادكامي از ديدگاه اسلام.
يادداشت:كتابنامه: ص. [۱۷۹] - ۱۸۴؛ همچنين به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر:لذت و شادكامي از ديدگاه اسلام.
موضوع:لذت -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
موضوع:لذت
موضوع:شادي -- جنبه‌هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده:پسنديده، عباس، ۱۳۴۸ -، ناظر
شناسه افزوده:موسسه علمي فرهنگي دارالحديث. سازمان چاپ و نشر
شناسه افزوده:پژوهشگاه قرآن و حديث. پژوهشكده اخلاق و روان‌شناسي اسلامي
رده بندي كنگره:BP۲۳۲/۸۸/ع۲ل۴ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي:۲۹۷/۶۳۷
شماره كتابشناسي ملي:۳۰۰۷۸۹۷
ص :1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدّمه؛ فصل اوّل:ماهيّت لذّت؛ فصل دوم:جايگاه لذّت‌جويي در حيات انسان؛ فصل سوم:جايگاه لذّت‌ها در سعادت انسان؛ فصل چهارم:ارزشيابي لذّت‌جويي؛ فصل پنجم:لذّتراني،پيامدها و ملاك‌ها؛ فهرست منابع
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
16125
LCC
BP232/88/ع2ل4 1391
DDC
297/637
National bibliography numbers
3007897
Cost View
رایگان
ISBN
9789644936371
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1