غالیان: کاوشی در جریانها و برآیندها تا پایان سده سوم

  • غالیان: کاوشی در جریانها و برآیندها تا پایان سده سوم
غاليان: كاوشي در جريانها و برآيندها تا پايان سده سوم
مشخصات كتاب:
سرشناسه:صفري فروشاني، نعمت‌الله، ۱۳۴۵-
عنوان و نام پديدآور:غاليان: كاوشي در جريانها و برآيندها تا پايان سده سوم / نعمت‌الله صفري‌فروشاني.
مشخصات نشر:مشهد: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهري:۴۱۲ ص.
شابك:۱۱۰۰۰ ريال : 964-4442-14-8 ؛ ۵۰۰۰۰ ريال: چاپ دوم : 978-964-4442-14-8
يادداشت:چاپ دوم: ۱۳۸۸.
يادداشت:كتابنامه: ص. [۳۶۷] - ۳۸۰؛ همچنين به صورت زيرنويس.
يادداشت:نمايه.
موضوع:غلاة شيعه
موضوع:شيعه -- دفاعيه‌ها و رديه‌ها
موضوع:اسلام -- فرقه ها
شناسه افزوده:بنياد پژوهش‌هاي اسلامي
رده بندي كنگره:BP۲۴۱/ص۷غ۲ ۱۳۷۸
رده بندي ديويي:۲۹۷/۵۳۸
شماره كتابشناسي ملي:۱۱۰۳۹۹۴
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ اهداء و تشكر؛ فهرست؛ مقدمه؛ فصل اوّل: كلّيّات؛ فصل دوم: بررسي غلات در تاريخ؛ فصل سوم: غلات در آينۀ عقيده و عمل؛ فصل چهارم: تاثيرات غلات بر تاريخ شيعه؛ منابع و كتابنامه؛ فهرست ها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15985
LCC
BP241/ص7غ2 1378
DDC
297/538
National bibliography numbers
1103994
Cost View
رایگان
ISBN
9644442148
Year of publication
File Format APK New
Book Version
1