داستانهای شهید دستغیب (معاد و قیامت) Popular

  • داستانهای شهید دستغیب (معاد و قیامت)
داستانهاي شهيد(معاد و قيامت)
مشخصات كتاب:
سرشناسه:بنياد بعثت. واحد كودكان و نوجوانان
عنوان و نام پديدآور:داستانهاي شهيد(معاد و قيامت)/ بازنويسي واحد كودكان و نوجوانان
مشخصات نشر:تهران: بنياد بعثت، واحد كودكان و نوجوانان، - ۱۳۶۵.
شابك:بها:۶۰۰ريال(ج.۱)؛بهاي هرجلدمتفاوت
وضعيت فهرست نويسي:فهرستنويسي قبلي
يادداشت:كتابنامه
مندرجات:ج. ۱. توحيد و نبوت .-- ج. ۲. امامت و ولايت .-- ج. ۳. معاد و قيامت .-- ج. ۴. اخلاق و احكام .--
موضوع:داستانهاي مذهبي -- ادبيات نوجوانان
موضوع:اسلام -- ادبيات نوجوانان
رده بندي كنگره:PZ۹۱/۵/ب ۹د۲
رده بندي ديويي:۳فا۸[ج]/۶۲۰۸
شماره كتابشناسي ملي:م ۶۷-۱۳۳۶
ص: 1

داستانهاي شهيد جلد ۳- معاد و قيامت
برگرفته از: آثار شهيد آيت الله دستغيب
ص: 2

سرشناسه:بنياد بعثت. واحد كودكان و نوجوانان
عنوان و نام پديدآور:داستانهاي شهيد(معاد و قيامت)
بازنويسي واحد كودكان و نوجوانان
مندرجات:
ج. ۱. توحيد و نبوت
ج. ۲. امامت و ولايت
ج. ۳. معاد و قيامت
ج. ۴. اخلاق و احكام
ص: 3

عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست مطالب؛ مقدمه :؛ شهيد از زبان شهيد؛ خواب قيامت؛ دلبستگي تا دم مرگ؛ دو عيب بزرگ براي كاخ زيبا؛ پرادعا رسوا مي شود؛ مورو دانه خوراك گنجشك؛ از مكافات عمل غافل مشو؛ يك عمر عبادت در برابر نعمت چشم؛ گفتگوي طاوس يماني با هشام بن عبدالملك؛ مثالي از زندگي آدمي و مصيبت هايش؛ بچه پاكدل و اثر آيه قرآن؛ عذاب ابن ملجم؛ صدقه و عقب افتادن مرگ؛ عابد پرهيزكاردر بني اسرائيل؛ شدت عذاب برزخي؛ مرگ در كمين است؛ دكان بهشت فروشي؛ نشاني آبادي؛ بچه شيرخوارودزدها؛ رژه لشكريان و مرگ مأمون؛ در بازار عطرفروشان؛ جواني كه از آيه عذاب جان داد؛ جوان مي شوند و به بهشت مي روند؛ ازآتش دنيا،خود را به ياد دوزخ مي انداخت؛ دخترزنده بگور شده،توسط پيغمبر-صلي الله عليه وآله-زنده مي شود؛ پسراز نقل كارهايش،شرمسار مي شود؛ اداي قرض؛ پاداش؛ محاسبه؛ كيفيت قيامت؛ ايمان آوردن عمرو؛ ترس از مرگ، لاغر مي كند؛ گفتگوي سلمان فارسي بادومنافق؛ عابد رياكار؛ عفو؛ مال و بلا؛ حكمتي از بهلول در گورستان؛ بهشت برزخي؛ احمد بن طولون و قاري قرآن؛ كشتيبان و دو نفر غريق؛ ترس از روزي كه بچه را پير مي كند؛ ابراهيم«عليه السلام»و چگونگي جان گرفتن مؤمن و كافر؛ ياد قيامت؛ جزاي عمل؛ برهوت، مظهر جهنم برزخي كي؛ داستاني شگفت از گواهي بر ايمان؛ مرگ دسته جمعي؛ سلامتي اصحاب يمين؛ نمونه اي از اهل يقين؛ دوست خدا؛ نواده نوح گزارش مي دهد؛ فشار قبر؛ خواب صدساله؛ حالات سعيد بن جبير؛ دوام عالم ديگر؛ گوشه اي از سفرنامه ابن بطوطه؛ سر بريدن، بجاي سيلي خوردن؛ تمرين مرگ؛ سه ياروفاداردردنياوپس ازمرگ؛ پيرمرد شل و شوق بهشت؛ شتر چراني كه به شهادت رسيد؛ خانه خرابان آخرت؛ مرگ،در كمين است؛ شكنجه ميان دو كوه آتش؛ دربان جهنم؛ گفتگوي ذوالقرنين با قومي شگفت؛ رؤياي صادقانه؛ خانه مهمان كُش؛ حزقيل،راه عبرت را نشان مي دهد؛ شرط ورود به بهشت؛ جبرئيل هم از قيامت مي ترسد؛ ابوزكريا در حال مرگ؛ خيال باطل به هنگام مرگ؛ جنازه اسكندر و دست هاي خالي و باز؛ تأخير مرگ او؛ مرگ حتمي علاج ندارد؛ نجات از قبر؛ عاقبت قارون؛ رحلت ميرزاي بزرگ؛ نابينايي پس از مرگ؛ آبليموي تقلبي؛ خبرمرگ؛ فاصله بين مؤمن و بهشت؛ صحبت با مردگان؛ مقايسه دنيا و آخرت؛ پند عجيب؛ سخنان حضرت باقر«عليه السلام»؛ با خبر شدن از مرگ؛ دادرسي حضرت ولي عصر«سلام الله عليه»؛ حضرت مسيح«عليه السلام»برسرجنازه مادرش؛ مكان بهشتي و عزاي امام حسين«عليه السلام»؛ زنده شدن پرندگان؛ ذرةاي از عذاب قيامت؛ وسعت بهشت؛ نتيجه مسخره كردن حديث پيغمبر«صلي الله وعليه وآله»؛ مشاهده بهشت؛ دوستان آل محمد«صلي الله عليه وآله وسلم»؛ نيكوكاري فرزندو بهره پدر؛ صفحه حسنات خالي است؛ عمربن عبدالعزيز،ازاثررعدمي افتد؛ از نيش مارها،به آبِ آتشين پناه مي برند؛ بابيماري ومرگ،خود رااندرزمي داد؛ حضرت سجاد«عليه السلام»زن بلخي رازنده مي كند؛ شهيدان زنده اند...؛ نجات مختار ازآتش دوزخ؛ جبير را به فكر چاره مي اندازد؛ ارواح با هم اُنس مي گيرند؛ صداي برزخي؛ اثر آتش جهنم؛ زلزله«1»؛ زلزله«2»؛ مردگان درپناه اميرالمؤمنين«عليه السلام»؛ معجزه امام حسين عليه السلام؛ طراوت پيكر ابن بابويه، شيخ صدوق و احمد بن موسي پس از سالها؛ امان از آتش؛ فهرست اعلام
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
15776
LCC
PZ91/5/ب 9د2
DDC
3فا8[ج]/6208
National bibliography numbers
م 67-1336
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1