انوار درخشان: چهل حديث معتبر به انضمام خطبه شعبانيه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و خطبه اميرالمومنين عليه السلام پيرامون روزه و ماه رمضان Popular

  • انوار درخشان: چهل حديث معتبر به انضمام خطبه شعبانيه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و خطبه اميرالمومنين عليه السلام پيرامون روزه و ماه رمضان
انوار درخشان: چهل حديث معتبر به انضمام خطبه شعبانيه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و خطبه اميرالمومنين عليه السلام پيرامون روزه و ماه رمضان
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور:انوار درخشان: چهل حديث معتبر به انضمام خطبه شعبانيه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم و خطبه اميرالمومنين عليه السلام پيرامون روزه و ماه رمضان/ تهيه و تنظيم موسسه پيام امام هادي عليه السلام.
مشخصات نشر:قم: موسسه امام هادي(ع)، ۱۳۷۸.
مشخصات ظاهري:۸۴ص.
شابك:۲۵۰۰ ريال: 9649006923 ؛ ۵۶۰۰ ريال(چاپ پنجم) ؛ ۲۵۰۰ ريال(چاپ سوم)
يادداشت:عربي - فارسي
يادداشت:چاپ سوم: تابستان ۱۳۷۹.
يادداشت:چاپ پنجم: ۱۳۸۵.
يادداشت:كتابنامه: ص. [۸۳ - ۸۲]؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع:علي بن ابي طالب(ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- خطبه ها.
موضوع:اربعينات -- قرن ۱۴.
موضوع:روزه -- احاديث.
موضوع:رمضان -- احاديث.
موضوع:دعاي شعبانيه.
موضوع:دعاهاي ماه رمضان.
شناسه افزوده:موسسه امام هادي(ع)، گردآورنده
رده بندي كنگره:BP۱۴۳/۹/الف ۸۸ ۱۳۷۸
رده بندي ديويي:۲۹۷/۲۱۸
شماره كتابشناسي ملي:م ۷۷-۱۱۶۰۷
ص :1

عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ خطبه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم معروف به شعبانيّه؛ خطبه رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم در جمعه آخرشعبان؛ خطبه امير المؤمنين عليه السلام در مسجد كوفه؛ روزه از پايه هاي اسلام؛ حكمت و فوائد روزه؛ ادب روزه دار؛ فضيلت روزه سه روز در هرماه؛ فضيلت روزه در ماه رجب و شعبان؛ فضيلت ماه رمضان؛ فضيلت شبهاي قدر؛ اعتكاف دهه آخر رمضان؛ آداب افطاري و سحري؛ احكام؛ فطره؛ ادعيه؛ منابع :
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14739
LCC
BP143/9/الف 88 1378
DDC
297/218
National bibliography numbers
م 77-11607
Cost View
رایگان
ISBN
9649006923
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
1