احکام و آداب تعمیرکاران خودرو

  • احکام و آداب تعمیرکاران خودرو
احكام و آداب تعميركاران خودرو
مشخصات كتاب:
سرشناسه : حاجي اسماعيلي، محمد، ۱۳۵۴ -
عنوان و نام پديدآور : احكام و آداب تعميركاران خودرو/ محمد حاجي اسماعيلي؛ به سفارش ستاد امر به معروف و نهي از منكر پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر.
مشخصات نشر : قم: نشر معروف، ۱۳۹۵ .
مشخصات ظاهري : ۱۴۴ ص.م س۱۹×۱۱ ؛
فروست : فقه و زندگي؛ ۵۰.
شابك : ۳۳۰۰۰ ريال 978-600-6612-75-1 :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص. ۱۳۹- ۱۴۳؛ همچنين به صورت زير نويس.
موضوع : اتومبيل ها -- نگهداري و تعمير -- جنبه هاي اخلاقي
موضوع : Automobiles -- Maintenance and repair -- Moral and ethical aspects
موضوع : فقه جعفري -- رساله عمليه
موضوع : *Islamic law, Ja'fari -- Handbooks, manuals, etc.
شناسه افزوده : ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر. پژوهشكده امر به معروف و نهي از منكر
رده بندي كنگره : TL۱۵۲/الف۲ح۳ ۱۳۹۵
رده بندي ديويي : ۶۲۹/۲۸۷۲
شماره كتابشناسي ملي : ۴۳۹۷۹۴۳
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ سخن پژوهشكده؛ تقديم به:؛ مقدمه؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: بايسته هاي تعمير؛ فصل سوم: مسائل مربوط به تعميرگاه؛ فصل چهارم: بايسته هاي فروش لوازم يدكي؛ فصل پنجم: وظايف متقابل؛ نشاني ارتباط با دفاتر مراجع تقليد؛ منابع؛ سايت ها
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14720
LCC
TL152/الف2ح3 1395
DDC
629/2872
National bibliography numbers
4397943
Cost View
رایگان
ISBN
9786006612751
Year of publication
Book Version
1