آرشیو دروس کلام استاد محمد حسین حشمت پور 96-95

  • آرشیو دروس کلام استاد محمد حسین حشمت پور 96-95
آرشيو دروس كلام استاد محمد حسين حشمت پور96-95
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حشمت پور، بشير محمد حسين
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس كلام استاد محمد حسين حشمت پور96-95/محمد حسين حشمت پور.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: كلام
عناوين اصلي كتاب شامل:
ذات خدا متغير 95/10/09؛ ايمان و جند سوال مرتبط 95/10/16؛ فيزيك كوانتوم 95/10/23؛ آيا ابن سينا مي خواهد نقش صورتهاي ذهني در پروسه ي شناخت را برجسته نمايد؟ يعني مي خواهد بگويد كه ذهن ما ارتباط مستقيمش با همين صورتهاي ذهني است نه با شيء خارجي؟ 95/11/07؛ بعضي روايات فلسفه را رد ميكند 95/11/13؛ شروع فلسفه 95/11/18؛ با توجه به اينكه علم منطق براي آنست كه خطاهاي ذهن مشخص وجلوگيري شود,آيا كسيكه رياضي و منطق رياضي خوانده براي فهم فلسفه نيازي به خواندن منطق قديم دارد؟ 95/11/21؛ اختلاف در تعريف لذت 95/12/19؛ كامل ترين و جامع ترين برهان اثبات وجود خدا 95/12/26؛ تعريف مجرد و مادي و بهترين دليل بر موجود مجرد 96/01/17؛ معنا داري واقعيت 96/01/31؛ ارتباط اهداف و وروابط اجتماعي 96/02/14؛ نقش الفاظ در تفكر 96/02/21
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14277
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1