آرشیو دروس خارج تفسیر آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 94-93

  • آرشیو دروس خارج تفسیر آیت الله سیدکاظم مصطفوی نیا 94-93
آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 94-93
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مصطفوي نيا، سيدكاظم،1331
عنوان و نام پديدآور:آرشيو دروس خارج تفسير آيت الله سيدكاظم مصطفوي نيا 94-93 /سيدكاظم مصطفوي نيا.
به همراه صوت دروس
منبع الكترونيكي : سايت مدرسه فقاهت
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳96.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: خارج تفسير
عناوين اصلي كتاب شامل:
تفسير آيه 33 سوره آل عمران درباره ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/07/09؛ تفسير آيه 34 سوره آل عمران در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/07/16؛ ادامه تفسير آيه 33 و 34 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/07/23؛ تفسير آيه 61 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/07/30؛ تفسير آيه 68 آل عمران در موضوع ولايت اهل بيت عليهم السلام 93/08/21؛ بررسي اقوال درباره متنجس به بول 93/08/27؛ تفسير آيه 76 و 77 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/09/05؛ تفسير آيه 81 آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/09/12؛ تفسير آيه 83 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/09/19؛ تفسير آيه 97 آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/10/17؛ تفسير آيه 103 سوره بقره در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/10/24؛ تفسير آيه 110 آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/11/01؛ تفسير آيه 112 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/11/08؛ تفسير آيه 120 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/11/15؛ تفسير آيه 128 سوره آل عمران در موضوع اهل بيت عليهم السلام 93/11/29
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
14226
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1