فرار از مناظره: داستانی از یک مبلغ بهایی Popular

  • فرار از مناظره: داستانی از یک مبلغ بهایی
فرار از مناظره: داستاني از يك مبلغ بهايي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : ميردامادي،سيد محمود، ۱۳۳۶ -
عنوان و نام پديدآور : فرار از مناظره: داستاني از يك مبلغ بهايي/ نويسنده سيدمحمود بحرالعلوم ميردامادي.
مشخصات نشر : اصفهان: بهار قلوب ٬ ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري : ۸۸ ص.؛ ۵/۹ × ۵/۱۹ س م.
شابك : ۳۲۰۰۰ريال: 978-964-9967--22-6
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
عنوان ديگر : داستاني از يك مبلغ بهايي.
موضوع : بهائيگري -- دفاعيه ها و رديه ها
موضوع : بهائيگري
رده بندي كنگره : BP۳۳۰/م۹۷ف۴ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۵۶۴
شماره كتابشناسي ملي : ۳۶۱۰۵۰۸
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ مسلك جديد؛ مناظره با مبلّغ بهايي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13848
LCC
BP330/م97ف4 1393
DDC
297/564
National bibliography numbers
3610508
Cost View
رایگان
ISBN
9789649967226
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
1