نگاهی به آثار و اندیشه های پائولو کوئیلو Popular

  • نگاهی به آثار و اندیشه های پائولو کوئیلو
نگاهي به آثار و انديشه هاي پائولو كوئيلو
مشخصات كتاب:
سرشناسه : باقريان موحد، سيد رضا، ۱۳۵۳ -
عنوان و نام پديدآور : نگاهي به آثار و انديشه هاي پائولو كوئيلو / رضا باقريان موحد؛ تهيه كننده مركز پژوهش هاي اسلامي صدا وسيما.
مشخصات نشر : قم: دفتر عقل، ۱۳۸۶.
مشخصات ظاهري : ۱۲۲ ص.
فروست : مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ ۹۹۲.
شابك : ۱۳۰۰۰ ريال 978-964-2761-36-4 :
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه: ص.[۱۲۱] - ۱۲۲؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : كوئيلو، پائولو، ۱۹۴۷- م.-- نقد وتفسير
موضوع : كوئيلو، پائولو، ۱۹۴۷- م.-- سرگذشتنامه
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : PQ۹۶۹۸/۲۷ /و۹ ي۵۴ ۱۳۸۶
رده بندي ديويي : ۸۹۶/۳۴۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۳۱۰۵۱۴
ص: 1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: كليات؛ فصل دوم: زندگي نامه پائولو كوئيلو؛ فصل سوم: سبك شناسي و زيبايي شناسي آثار پائولو كوئيلو؛ فصل چهارم: راه و بي راه؛ فصل پنجم: قلبِ روايت؛ فصل ششم: هم گام با برنامه سازان؛ كتاب نامه