از سری مسابقات دینی پرسش های مسابقه ای برای مراحل گوناگون معاد Popular

  • از سری مسابقات دینی پرسش های مسابقه ای برای مراحل گوناگون معاد
معرفي اجمالي :
کتاب از سری مسابقات دینی پرسش های مسابقه ای برای مراحل گوناگون معاد ؛ نویسنده آن محمد شیخ فروتن و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
قبر و پرسش نکیر و منکر
برزخ و هم نشینان
قیامت و پل صراط
بهشت و دوزخ
گزارش محتوا :
برگزاری مسابقه ها به وسیله رسانه، یکی از قالب های مهم برای انتقال مفاهیم و معلومات گوناگون است.
خوشبختانه رسانه با بهره گیری مناسب از این مسئله، مسابقه های گوناگونی برگزار می کند. در این میان پرداختن به موضوع های دینی و تخصصی می تواند، وسیله ای نیکو برای انتقال مفاهیم دینی به بینندگان و شنوندگان باشد. بی شک تقویت باورهای دینی مانند خداباوری و معادباوری افزون بر تصحیح عقاید، آثار و پی آمدهای مثبتی در روابط اجتماعی دارد.
ازاین رو، نویسنده ارجمند جناب آقای محمد شیخ فروتن کوشیده اند. آموزه های معاد را در قالب پرسش های مسابقه ای ارائه دهند. رویدادهای مهم سفر به عالم دیگر از لحظه آغاز تا ورود به بهشت یا دوزخ موضوع این پرسش های ساده و روان است.
بی شک اجرای چنین مسابقه هایی می تواند فضای جدیدی را بر روی تهیه کنندگان ارجمند بگشاید و موفقیت های بی شماری را به همراه داشته باشد. با توجه به علاقه عمومی مخاطبان به آگاهی از مراحل گوناگون معاد و یافته های روایی آن، این مسابقه تا حدود زیادی پاسخ گوی این نیازها خواهد بود و گفتنی است همواره شروع چنین تحولی در قالب های مسابقه ای، همتی بلند و عزمی راسخ می طلبد که تهیه کنندگان و برنامه سازان، بارها این امر را به اثبات رسانده اند. امید که با همت بلندشان، دریچه ای نوین و پرمحتوا در قالب مسابقه های دینی، فراروی مخاطبان گشوده شود.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.

از سري مسابقات ديني پرسش هاي مسابقه اي براي مراحل گوناگون معاد
مشخصات كتاب:
پرسش هاي مسابقه اي براي مراحل گوناگون معاد / محمد شيخ فروتن؛ [تهيه كننده] مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ـ ـ قم: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما، 1386.
132 ص. ـ ـ (مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما؛ 1154)
14000 ريال: ISBN: 978-964-514-088-3
كتابنامه: ص [131] ـ 132؛ همچنين به صورت زيرنويس.
1. معاد. 2. معاد ـ ـ پرسش ها و پاسخ ها. الف. صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما. ب. عنوان . 6 م 9 ش /222 BP44 /
ص :1


عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ مرحله نخست: قبر و پرسش نكير و منكر؛ مرحله دوم: برزخ و هم نشينان؛ مرحله سوم: قيامت و پل صراط؛ مرحله چهارم: بهشت و دوزخ؛ كتاب نامه