حلقه تدبیر: ویژه نامه شوراهای اسلامی Popular

  • حلقه تدبیر: ویژه نامه شوراهای اسلامی
حلقه تدبير: ويژه نامه شوراهاي اسلامي
مشخصات كتاب:
حلقه تدبير (ويژه نامه شوراهاي اسلامي)
كد: 837
نويسنده: حسين بافكار
ناشر و تهيه كننده: مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
ليتوگرافي: سروش مهر
چاپ و صحافي: نگارش
نوبت چاپ: اول / 1383
شمارگان: 1500
بها: 750 تومان
حق چاپ براي ناشر محفوظ است
نشاني: قم، بلوار امين، مركز پژوهش هاي اسلامي صدا و سيما
پست الكترونيكي: Email: IRC@IRIB.COM
تلفن: 2935803 و 2910602 نمابر: 2933892
شابك: 9-60-8606-964ISBN: 964-8606-60-9
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: سيماي شورا در اسلام؛ فصل دوم: ويژگي هاي مشورت در اسلام؛ فصل سوم: آثار مشورت در پرتو وحي و سيره معصومين عليهم السلام؛ فصل چهارم: شوراها در قانون اساسي؛ فصل پنجم: آفات شورا؛ فصل ششم: راهكارهاي پيشنهادي؛ فصل هفتم: مشورت در ادب فارسي؛ فصل هشتم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13444
Cost View
رایگان
ISBN
96486066090
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1