آفتاب حسن : رویکردی تحلیلی به زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام) Popular

  • آفتاب حسن : رویکردی تحلیلی به زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام)
معرفي اجمالي :
کتاب آفتاب حسن : رویکردی تحلیلی به زندگانی امام حسن مجتبی (علیه السلام) ؛ نویسنده آن ابوالفضل هادي منش و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوع :
حسن بن علي (علیه السلام)، امام دوم ، سرگذشتنامه ، اسلام ، تاريخ
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک مقدمه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
پيش گفتار؛
بخش اول: سيري كوتاه در زندگاني امام حسن مجتبي عليه السلام؛
بخش دوم همراه با برنامه سازان؛
گزارش محتوا :
پای درس انسان کامل و نیک سیرتی نشسته ایم تا رسم نیک بودن را بیاموزیم. امام مجتبی علیه السلام نوری از آفتاب نبوی و پرتوی از خورشید علوی است که بر پیشانی تاریخ بشریت می درخشد.
او در خانه وحی دیده به جهان گشود ودر سایه مهر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله وسلم و در دامان علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام پرورش یافت. در دوران زندگانی با برکتش، چون شمعی سوخت تا راه حقیقت را بر پویندگان آن بنمایاند و با گفتار و رفتارش راه و رسم زندگی را به همگان بیاموزد. او عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود و همواره از خوف خدا می لرزید و چهره اش به سرخی می گرایید. کرم و سخاوتش زبانزد همگان بود.
او در قلّه عزت بود و در برابر تهیدستان فروتنی می کرد. در جنگ ها در رکاب پدر در خط مقدم بر قلب دشمن حمله می کرد و شجاعتش بر دوست و دشمن آشکار می گشت.پای درس انسان کامل و نیک سیرتی نشسته ایم تا رسم نیک بودن را بیاموزیم. امام مجتبی علیه السلام نوری از آفتاب نبوی و پرتوی از خورشید علوی است که بر پیشانی تاریخ بشریت می درخشد. او در خانه وحی دیده به جهان گشود ودر سایه مهر پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله وسلم و در دامان علی علیه السلام و فاطمه زهرا علیهاالسلام پرورش یافت.
در دوران زندگانی با برکتش، چون شمعی سوخت تا راه حقیقت را بر پویندگان آن بنمایاند و با گفتار و رفتارش راه و رسم زندگی را به همگان بیاموزد. او عابدترین و زاهدترین مردمان زمان خویش بود و همواره از خوف خدا می لرزید و چهره اش به سرخی می گرایید. کرم و سخاوتش زبانزد همگان بود. او در قلّه عزت بود و در برابر تهیدستان فروتنی می کرد. در جنگ ها در رکاب پدر در خط مقدم بر قلب دشمن حمله می کرد و شجاعتش بر دوست و دشمن آشکار می گشت.
امام مجتبی علیه السلام سیاست مداری ژرف نگر و دوراندیش بود که چون بی یار و یاور گشت، سلاح صلح به دست گرفت و واقع بینانه و با تدبیر کامل، ستیز با دشمن را ادامه داد تا دغل کاری ها و نقشه های نفاق انگیز معاویه را بر همگان آشکار سازد. بردباری بود که زخم زبان ها را به جان خرید و با صبر سرخش فتنه ها را خاموش کرد.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.
آفتاب حسن : رويكردي تحليلي به زندگاني امام حسن مجتبي (عليه السلام)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : هادي منش، ابوالفضل، ۱۳۵۶ -
عنوان و نام پديدآور : آفتاب حسن : رويكردي تحليلي به زندگاني امام حسن مجتبي (عليه السلام)/ ابوالفضل هادي منش ؛ تهيه كننده مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : [۵ ، ۱۵۷] ص.
فروست : مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما؛ ۷۴۲.
شابك : ۱۰۰۰۰ ريال 964-7808-70-4 ؛ ۱۸۰۰۰ ريال 978-964-2761-38-8 :
وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري (فاپا)
يادداشت : چاپ دوم.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۱۵۳] - ۱۵۶؛ همچنين به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : رويكردي تحليلي به زندگاني امام حسن مجتبي (عليه السلام).
موضوع : حسن بن علي (ع)، امام دوم، ۳ - ۵۰ق -- سرگذشتنامه
موضوع : اسلام -- تاريخ -- ۴۱-۵۰ ق.
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي استان قم
رده بندي كنگره : BP۴۰/ھ۲آ۷ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۰۴۰۰۹۳
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ بخش اول: سيري كوتاه در زندگاني امام حسن مجتبي عليه السلام؛ بخش دوم همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13326
LCC
BP40/ھ2آ7 1387
DDC
297/952
National bibliography numbers
1040093
Cost View
رایگان
ISBN
9647808704
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1