آیه ای از اخلاص: شهید آیت اللّه حاج علی قدوسی (ره) محبوب

  • آیه ای از اخلاص: شهید آیت اللّه حاج علی قدوسی (ره)
معرفي اجمالي :
کتاب آیه ای از اخلاص: شهید آیت اللّه حاج علی قدوسی (ره) ؛ نویسنده آن حلیمه قریب بلوک و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوع :
قدوسی، علی ، سرگذشتنامه ، روحانیت، ایران ، فعالیتهای سیاسی ، تاریخ جمهوری اسلامی، شهیدان ، تاریخ ، انقلاب اسلامی ، تاریخ پهلوی ، جنبشهای اسلامی
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک دیباچه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
فصل اول: آغاز راه؛
فصل دوم: زندگی علمی؛
فصل سوم: فعالیت های سیاسی؛
فصل چهارم: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی؛
فصل پنجم: ویژگی های اخلاقی و جلوه های رفتاری؛
فصل ششم: توصیه های اخلاقی شهید قدوسی؛
فصل هفتم: شهادت؛ فصل هشتم: شهید قدوسی از نگاه دیگران؛
فصل نهم: برگزیده ادب فارسی؛ فصل دهم: همراه با برنامه سازان؛
گزارش محتوا :
حوزه هاي علميه همواره مهد پرورش عالماني بوده است كه در راه حق گام نهاده و كام تشنه خود را از سرچشمه زلال وحي سيراب ساخته اند. هزاران عالم و عارف راستين شيعه كه مانند شمع با سوختن خويش، چلچراغ هدايت امت اسلام را فروزان نگه داشتند، تربيت يافتگان اين مكتبند.
پرورش يافتگان اين دانشگاه بزرگ و جاودانه اسلام، در اداي رسالت خويش و پاسداري از وحي الهي سر از پاي نشناختند و تا سرمنزل شهادت پيش رفتند. شهيد بزرگوار، آيت اللّه حاج علي قدوسي از چهره هاي درخشاني است كه صفات اخلاقي، ارزش هاي اعتقادي و منش رفتاري و مبارزاتي اش مي تواند راهنماي ما در فراز و نشيب ها و مشكلات نظري و عملي زندگي باشد. ايشان از استادان بزرگ حوزه هاي علميه بود كه زهد، اخلاص، پشتكار، نظم، شجاعت و قاطعيت وي، از او شخصيتي كم نظير ساخت و در ميدان علم و عمل، ديانت و سياست و تدريس و تربيت، به سعادت حقيقي دست يافت. او با پيروي از سرورشهيدان، پس از شهادت فرزندش، خود نيز جام شهادت سر كشيد.
دشمنان انقلاب به خيال خام خويش مي خواستند پايه هاي اين نظام مقدس را با از ميان بردن بزرگ مردان انقلاب سست كنند، ولي نمي دانستند كه استواري اين نظام الهي با رفتن اينان و افتخارآفريني شان بيشتر خواهد شد. اين كتاب مي كوشد موارد زير را درباره شهيد قدوسي به خوبي بيان كند:
شخصيت پدر، ازدواج و فرزندان، دوران تحصيل، استادان، اجازه اجتهاد، آثار علمي، فعاليت هاي سياسي (مبارزه با حزب توده، همكاري با شهيدان نواب صفوي و آيت اللّه كاشاني، تشكيل جامعه مدرسين، پشتيباني امام خميني رحمه الله، قضاوت در دادگاه ها، دادستان كل كشور، توقيف مطبوعات مبتذل و حمايت از دانشجويان در تسخير لانه جاسوسي)، فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي (تأسيس مدرسه حقاني و وحدت حوزه و دانشگاه)، ويژگي هاي اخلاقي و جلوه هاي رفتاري (اخلاص، فروتني، سخت كوشي، نظم و احتياط در استفاده از بيت المال)، توصيه هاي اخلاقي، پيشنهادهاي كلي و برنامه اي و پرسش هاي مردمي، كارشناسي و مسابقه اي براي پرداختن به موضوع در رسانه.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.
آيه اي از اخلاص: شهيد آيت اللّه حاج علي قدوسي
مشخصات كتاب:
سرشناسه : قريب بلوك، حليمه، ۱۳۵۰-
عنوان و نام پديدآور : آيه اي از اخلاص/حليمه قريب بلوك ؛ تهيه كننده مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما.
مشخصات نشر : قم: مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : ۴،[ ۸۹] ص.
فروست : مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما؛ ۸۵۱
شابك : ۵۰۰۰ ريال 964-8606-88-9
يادداشت : كتابنامه: ص. [۸۹] ؛ همچنين به صورت زيرنويس.
موضوع : قدوسي، علي، ۱۳۰۶-۱۳۶۰ -- سرگذشتنامه.
موضوع : روحانيت -- ايران -- فعاليتهاي سياسي.
موضوع : ايران -- تاريخ جمهوري اسلامي، ۱۳۵۸ -- شهيدان.
موضوع : ايران -- تاريخ، انقلاب اسلامي -- ۱۳۵۷- روحانيت.
موضوع : ايران -- تاريخ -- پهلوي، ۱۳۲۰-۱۳۵۷-- جنبشهاي اسلامي.
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي. استان قم.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۶۸/ق۴ ق۴ ۱۳۸۲
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۲۰۹۲
شماره كتابشناسي ملي : ۱۰۴۰۱۷۱
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ فهرست مطالب؛ ديباچه؛ پيش گفتار؛ فصل اول: آغاز راه؛ فصل دوم: زندگي علمي؛ فصل سوم: فعاليت هاي سياسي؛ فصل چهارم: فعاليت هاي فرهنگي و اجتماعي؛ فصل پنجم: ويژگي هاي اخلاقي و جلوه هاي رفتاري؛ فصل ششم: توصيه هاي اخلاقي شهيد قدوسي؛ فصل هفتم: شهادت؛ فصل هشتم: شهيد قدوسي از نگاه ديگران؛ فصل نهم: برگزيده ادب فارسي؛ فصل دهم: همراه با برنامه سازان؛ كتاب نامه
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13143
LCC
DSR1668/ق4 ق4 1382
DDC
955/0842092
National bibliography numbers
1040171
Cost View
رایگان
ISBN
9648606889
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format EPUB
Book Version
1