QADINLARIN HİKMƏTNAMƏSİ

  • QADINLARIN HİKMƏTNAMƏSİ
QADINLARIN HİKMƏTNAMƏSİ
KITABıN ADı: QADıNLARıN HIKMəTNAMəSI
MüəLLIF: Dr.Tofiq Əsədov Dr.Əfzələddin Rəhimov
ÇAP TARIXI: 2011
NAşIR: Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi
ÇAPXANA: Tövhid, Qum
ÇAP NöVBəSI: Birinci
TIRAJ: 1000
©Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur.
SATış MəRKəZI:
˜ İran, Qum, Şühəda meydanı, Höccətiyyə prospekti, Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi.                Telfaks: +98 251 7730517
˜ İran, Qum, Məhəmməd Əmin (s) prospekti, Caməətül-ülumun kənarı, Beynəlxalq əl-Mustafa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzinin satış şöbəsi                                           Tel/Faks: +98251 2133106 / +98251 2133146
www.miup.ir                   www.eshop.miup.ir
E-mail: Admin@miup.ir                  Root@miup.ir
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ ÖN SÖZ؛ BİRİNCİ HİKMƏT.QADININ ÖZƏLLİKLƏRİ؛ İKİNCİ HİKMƏT.QADINA SEVGİ؛ ÜÇÜNCÜ HİKMƏT.QADININ EVLİLİYİ؛ DÖRDÜNCÜ HİKMƏT.YAXŞI VƏ PİS QADINLAR؛ BEŞİNCİ HİKMƏT.QADININ ƏRİNİN QARŞISINDA VƏZİFƏLƏRİ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12855
LCC
BP230/172/الف5ک2 1390
DDC
297/4831
National bibliography numbers
2389897
Cost View
رایگان
ISBN
9789641954644
Year of publication
File Format APK New
File Format EPUB
Book Version
1