ƏXLAQ QAYDALARI

  • ƏXLAQ QAYDALARI
ƏXLAQ QAYDALARI
Kitabın adı: Əxlaq qaydalari
Müəllif: Şеyx Hürr Amuli
Tərcümə edən: Mәһәmmәd Xәlilov
Naşir: Beynəlxalq əl-Müstəfa(s) Nəşr və Tərcümə Mərkəzi
Çap tarixi: 2011
Çap növbəsi: Birinci
Tiraj: 1000
ÌNVAN:
İran, Qum, Şühəda meydanı, Höccətiyyə prospekti, Höccətiyyə mədrəsəsinin qarşısı, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Universitetinin nəşriyyatı.
Telefaks: +98 251 7730517
İran, Qum, Mühəmməd Əmin (s) prospekti, Elmlər Universitetinin nəzdi, Beynəlxalq əl-Mustəfa (s) Universitetinin nəşriyyatı.
Tel/Faks: +98253 2133106 / +98253 2133146
www.miup.ir, www.eshop.miup.ir
E-mail: Admin@miup.ir, Root@miup.ir
© Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdur
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
KİTAB HAQQINDA؛ İŞARƏ؛ NAŞİRDƏN؛ MÜNDƏRİCAT؛ ÖN SÖZ؛ ŞЕYX HÜRR AMULİNİN HƏYATI HAQQINDA QISA MƏLUMAT؛ ŞЕYXİN ƏSƏRLƏRİ؛ SƏFƏRDƏ, VƏTƏNDƏ ƏDƏB QAYDALARI VƏ BU BİR NЕÇƏ BÖLMƏDƏN İBARƏTDİR
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12795
LCC
Bp ٥٠٤٥ و ٤ح/ ١٣٥
DDC
212
National bibliography numbers
2391255
Cost View
رایگان
ISBN
978964195466
Year of publication
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1