سیمای شیعه در رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) Popular

  • سیمای شیعه در رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)
سيماي شيعه در رفتار پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم)
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : سيماي شيعه در رفتار پيامبر صلي الله عليه و آله پژوهشي در مهرورزي به اهل بيت.../تاليف عبدالحسين اميني ؛ ترجمه ونگارش محمدحسين رحيميان
مشخصات نشر : قم: روضه العباس، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۲۶۳ ص.
شماره كتابشناسي ملي : ۲۸۶۹۰۹۳
پژوهشي در :مهرورزي به اهل بيت عليهم السلام در قرآن و روايات شيعه و سنت عزاداري براي اهل بيت عليهم السلام چرا بر تربت امام حسين عليه السلام
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهرست نگاشته ها؛ همسفر با راد مرد دانش و هدايت؛ بخش يكم : مهرورزي به اهل بيت (عليهم السلام) در قرآن و روايات؛ بخش دوم : شيعه و سنّت عزاداري؛ بخش سوم : چرا سجده بر تربت امام حسين عليه السلام ؟!
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
12368
National bibliography numbers
2869093
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1