بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان

  • بررسی روش تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر المیزان
بررسي روش تفسير قرآن به قرآن در تفسير الميزان
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سيدان،سيدجعفر، ۱۳۱۳ -
عنوان قراردادي : الميزان في تفسير القرآن .شرح
عنوان و نام پديدآور : بررسي روش تفسير قرآن به قرآن در تفسير الميزان/گفتگو با جعفر سيدان.
مشخصات نشر : مشهد : پارسيران ، ۱۳۹۰.
مشخصات ظاهري : ۲۹ ص.؛ ۲۱/۵×۱۴/۵س م.
شابك : 978-964-6365-83-4
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : نوشتار حاضر برگرفته از فصلنامه پژوهشهاي قرآني است كه در سال ۱۳۷۶ در شماره ۱۰-۹ ويژه تفسير الميزان با عنوان "گفتگو با استاد سيدجعفر سيدان" چاپ شده است.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
موضوع : سيدان، جعفر، ۱۳۱۳ - -- مصاحبه ها
موضوع : طباطبائي، محمدحسين، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ . الميزان في تفسير القرآن-- نقد و تفسير
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴ -- نقد و تفسير
شناسه افزوده : طباطبائي، محمدحسين، ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ . الميزان في تفسير القرآن.شرح
رده بندي كنگره : BP۹۸ /ط۲۵م۹۰۴۲۲۵ ۱۳۹۰
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۱۷۲۶
شماره كتابشناسي ملي : ۲۳۱۲۸۴۸
ص:1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ 1- در آغاز بفرماييد ارزيابى شما از الميزان و شخصيت نويسنده آن در سنجش با ديگر تفاسير چيست؟؛ 2- روش تفسير قرآن به قرآن، كه از سوى علامه دنبال شده تا چه اندازه در كار تفسير پذيرفته است؟؛ 3- كاستيهاى تفسير الميزان يا روش تفسير قرآن به قرآن را در چه مى بينيد؟
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11654
LCC
BP98 /ط25م904225 1390
DDC
297/1726
National bibliography numbers
2312848
Cost View
رایگان
ISBN
9789646365
Year of publication
Book Version
2