آشنایی با کارشناسان مهدویت (ویژه برنامه سازان رسانه ملی) Popular

  • آشنایی با کارشناسان مهدویت (ویژه برنامه سازان رسانه ملی)
معرفي اجمالي :
کتاب آشنایی با کارشناسان مهدویت (ویژه برنامه سازان رسانه ملی) ؛ نویسنده آن مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما و ناشر آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مرکز پژوهش های اسلامی می باشد .
موضوع :
مجتهدان و علما - ايران - راهنماها ، متخصصان رسانه هاي گروهي
ساختار :
کتاب به زبان فارسی در یک جلد تنظیم شده و مشتمل بر یک مقدمه که نویسنده کتاب توضیحات مختصری را بیان کرده است . و همچنین شامل بخش های ذیل می باشد و در آخر کتابنامه کتاب ذکر گردیده است .
مقدمه؛
بخش اول: كارشناسان؛
بخش دوم: مشاوران؛
پيوست: نمايه تخصص ها
گزارش محتوا :
سال 1393 هجري شمسي با تدبير مقام معظم رهبري، سال «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي» نام گرفت. گذشته از ارتباط ميان اقتصاد و فرهنگ، نقش بي بديل فرهنگ ديني در پيشرفت جامعه اسلامي و مصون ماندن آن از آسيب هاي دروني و بيروني، بر كسي پوشيده نيست.
يكي از جنبه هاي مهم فرهنگ ديني كه قدمتي همپاي ظهور اسلام، بلكه ظهور اديان الهي دارد، فرهنگ مهدويت است. فرهنگ مهدويت، مجموعه اي از نگرش‌ها، ارزش ها، هنجارها، رسوم، سنّت ها و شعائري است كه حول اعتقاد به آموزه مهدويت شكل مي گيرد.
البته اين فرهنگ در طول تاريخ گاه دستخوش انحرافاتي هم شده است. منتها فرهنگ اصيل مهدويت، به خواست الهي و همّت عالمان و بيدارگران وارسته، در طول تاريخ حفظ و از نسلي به نسل ديگر منتقل شده است. از طرف ديگر با توجه به ظهور رسانه هاي مدرن در سال هاي اخير به ويژه همگاني ترينِ آن ها؛ يعني تلويزيون و راديو، نمي توان نقش بي‌بديل رسانه ملي را در گسترش و پاسداشت فرهنگ اصيل مهدويت ناديده انگاشت.
در كتاب حاضر كه با مشاركت مركز تخصصي مهدويت حوزه علميه قم تدوين شده، تعدادي از كارشناسان، مشاوران و پژوهشگران نخبه در حوزه مهدويت، به مديران و برنامه سازان صدا و سيما معرفي شده‌اند تا با حضور و مشاوره آن ها، بر غناي برنامه هاي رسانه ملي در حوزه مهدويت، بيش از پيش افزوده شود.
اميد كه توانسته باشيم در مسير اشاعه فرهنگ اصيل مهدويت، قدمي هر چند كوچك كه مرضي درگاه خداوند متعال و حضرت امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف باشد، برداشته باشيم.
منابع مقاله :
مقدمه و متن كتاب.
وضعيت کتاب :
فهرست مطالب در ابتدای کتاب و منابع نوشته ها در پايان کتاب بيان شده است. در پایین هر صفحه پاورقى ها نیز آمده است.
آشنايي با كارشناسان مهدويت (ويژه برنامه سازان رسانه ملي)
مشخصات كتاب:
عنوان و نام پديدآور : آشنايي با كارشناسان مهدويت (ويژه برنامه سازان رسانه ملي)/ مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان [مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما] .
مشخصات نشر : قم: صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، مركز پژوهشهاي اسلامي، ۱۳۹۳.
مشخصات ظاهري : ۸۸ ص.: عكس؛ ۲۰/۵×۱۴/۵ س م.
شابك : ۵۰۰۰۰ ريال: 978-964-514-341-9
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : نمايه.
موضوع : مجتهدان و علما -- ايران -- راهنماها
موضوع : متخصصان رسانه هاي گروهي
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي. مديريت اطلاعات كارشناسان و انديشمندان
شناسه افزوده : صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران. مركز پژوهشهاي اسلامي
رده بندي كنگره : BP۵۵/۲/آ۵ ۱۳۹۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۹۸
شماره كتابشناسي ملي : ۳۵۰۰۹۴۹
ص: 1
عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه؛ بخش اول: كارشناسان؛ بخش دوم: مشاوران؛ پيوست: نمايه تخصص ها
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
11387
LCC
BP55/2/آ5 1393
DDC
297/998
National bibliography numbers
3500949
Cost View
رایگان
ISBN
9896451434
Year of publication
Book Version
2