تاریخ ذوالقرنین جلد 1

  • تاریخ ذوالقرنین جلد 1
تاريخ و ذوالقرنين
مشخصات كتاب:
شابك : 964-422-089-7(دوره) ؛ 964-422-088-9۳۴۰۰۰ريال:(ج.۱) ؛ 964-422-084-6۳۲۰۰۰ريال:(ج.۲)
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۰-۲۲۰۳۱
عنوان و نام پديدآور : تاريخ و ذوالقرنين/ تاليف ميرزا فضل الله شيرازي متخلص به خاوري؛ تصحيح و تحقيق ناصر افشارفر
مشخصات نشر : تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان چاپ و انتشارات: كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، ۱۳۸۰.
مشخصات ظاهري : ج ۲
فروست : (كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي ۵۸)
يادداشت : ص. ع. لاتيني شده:Xavari Sirazi. Tarix -e Zol-Qarneyn.
مندرجات : ج. ۱. نامه خاقان .-- ج. ۲. رساله صاحبقران
موضوع : فتحعلي قاجار، شاه ايران، ۱۲۵۰ - ۱۱۸۵ق.
موضوع : ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ -- جنگ با روسيه، ۱۲۴۳ - ۱۲۱۸ق.
موضوع : ايران -- تاريخ -- قاجاريان، ۱۳۴۴ - ۱۱۹۳ق. -- سالشمار
موضوع : نثر فارسي، قرن ق ۱۳
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۷۴۳
رده بندي كنگره : DSR۱۳۴۲/خ ۲ت ۲ ۱۳۸۰
سرشناسه : خاوري شيرازي، فضل الله بن عبدالنبي، ۱۲۶۷ - ۱۱۹۰ق.
شناسه افزوده : افشارفر، ناصر، ۱۳۲۸ - ، مصحح
شناسه افزوده : ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. سازمان چاپ و انتشارات
شناسه افزوده : كتابخانه، موزه مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد اول؛ جلد دوم
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
3
Digital number
8822
LCC
DSR1342/خ 2ت 2 1380
DDC
955/0743
National bibliography numbers
م 80-22031
Cost View
رایگان
ISBN
9644220897
Year of publication
Book Version
3